Profil zadavatele: Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 61903302
  • Adresa:
    Sadová 618
    262 72 Březnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_166.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup polohovatelných ošetřovatelských lůžek včetně matrací
VZ malého rozsahu Zrušeno 27.10.2020 16.11.2020 12:00
Noční stolky k pečovatelským lůžkům
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2018 14.11.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016