Profil zadavatele: Základní umělecká škola, Kladno, Moskevská 2929

  • Název: Základní umělecká škola, Kladno, Moskevská 2929
  • IČO: 67363733
  • Adresa:
    Moskevská 2929
    272 04 Kladno-Rozdělov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_164.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení