Profil zadavatele: Dětský domov a Mateřská škola Beroun, příspěvková organizace

  • Název: Dětský domov a Mateřská škola Beroun, příspěvková organizace
  • IČO: 47511753
  • Adresa:
    Mládeže 1102/8
    26601 Beroun
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_162.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup osobního automobilu pro 5 osob
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.12.2021 14.12.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016