Profil zadavatele: Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 49534971
  • Adresa:
    Rakouská 552
    289 24 Milovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_161.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení