Profil zadavatele: Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 49534971
  • Adresa:
    Rakouská 552
    289 24 Milovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_161.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup válcového žehliče
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2019 03.10.2019 09:00
Dodávka myčky nádobí a skla + myčky černého nádobí + změkčovače vody
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 25.03.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016