Profil zadavatele: Základní umělecká škola Hynka Kubáta Kladno, p. o.

  • Název: Základní umělecká škola Hynka Kubáta Kladno, p. o.
  • IČO: 67673627
  • Adresa:
    5. května 1870
    27201 Kladno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_16.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup klavírů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.12.2021 02.12.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016