Profil zadavatele: Gymnázium, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 1573

  • Název: Gymnázium, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 1573
  • IČO: 61894435
  • Adresa:
    náměstí Edvarda Beneše 1573
    272 01 Kladno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_157.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mobilní učebny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.07.2023 07.08.2023 09:00
Vybavení 7 učeben audiovizuální technikou (projektor, ozvučení, kabeláž, montáž...) a dále dodání 3 samostatných projektorů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.11.2021 17.11.2021 23:59
Pronájem rekreačního areálu pro ekologický kurz
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.11.2021 15.11.2021 11:00
Lyžařský výcvikový kurz
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.11.2021 05.11.2021 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016