Profil zadavatele: Muzeum T.G.M. Rakovník

  • Název: Muzeum T.G.M. Rakovník
  • IČO: 00360155
  • Adresa:
    Vysoká 95
    269 01 Rakovník
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_156.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 528104

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení