Profil zadavatele: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace

  • Název: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
  • IČO: 00069892
  • Adresa:
    Generála Klapálka 1641
    272 01 Kladno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_154.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
8 ks počítačů
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2022 14.11.2022 12:00
Server pro stínování databázového sytému Iris
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2022 14.11.2022 12:00
Samoobslužný výpůjčkový automat na knihy a RFID etikety
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2022 19.10.2022 10:00
Přestěhování knihovního fondu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2021 01.09.2021 11:00
HW+SW podpora digitalizační linky ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2021 08.03.2021 11:00
Selfcheck a etikety RFID
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 23.10.2020 10:00
Etikety RFID 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2020 06.03.2020 10:00
Notebooky a Office 2019 pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2019 17.12.2019 09:00
Distribuce stravenek pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně, příspěvkovou organizaci v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2019 13.12.2019 09:00
RFID vybavení a etiket dle níže uvedené specifikace pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2019 10.12.2019 09:00
Komplexní výkon technického dozoru stavby (TDS) a koordinátora BOZP na akci Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 10.04.2017 09:00
„Zhotovení projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na akci - Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.“
podlimitní Zadáno 30.08.2016 05.10.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016