Profil zadavatele: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace

  • Název: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
  • IČO: 00069892
  • Adresa:
    Generála Klapálka 1641
    272 01 Kladno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_154.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Adaptace čítárny Středočeské vědecké knihovny v Kladně na multifunkční prostor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2024 20.03.2024 18:00
Komplexní výkon technického dozoru stavby (TDS) a koordinátora BOZP na akci Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 10.04.2017 09:00
„Zhotovení projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na akci - Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.“
podlimitní Zadáno 30.08.2016 05.10.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016