Profil zadavatele: Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309

  • Název: Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309
  • IČO: 47019450
  • Adresa:
    Na Jirkově 2309
    269 01 Rakovník
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_152.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 523821

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Integrovaná střední škola Rakovník – Oprava kotelny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.08.2016 23.08.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016