Profil zadavatele: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb - domov pro seniory

  • Název: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb - domov pro seniory
  • IČO: 71229141
  • Adresa:
    Blanická 1089
    258 01 Vlašim
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_150.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení