Profil zadavatele: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb - domov pro seniory

  • Název: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb - domov pro seniory
  • IČO: 71229141
  • Adresa:
    Blanická 1089
    258 01 Vlašim
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_150.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Elektrická multifunkční zařízení - pánve - 2 typy
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2023 06.04.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016