Profil zadavatele: Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292

  • Název: Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292
  • IČO: 61894711
  • Adresa:
    Berounská 1292
    273 51 Unhošť
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_15.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky drogistického zboží
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2020 30.06.2020 15:00
Dodávky drogistického zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 27.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016