Profil zadavatele: Gymnázium, Říčany, Komenského náměstí 1/1280

  • Název: Gymnázium, Říčany, Komenského náměstí 1/1280
  • IČO: 61388572
  • Adresa:
    Komenského náměstí 1
    251 01 Říčany
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_147.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
“Inovace-vybavení bio-chem laboratoř, ICT a informatika”
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.07.2023 14.08.2023 10:00
„Dodávka nábytek“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.07.2023 25.07.2023 10:00
“OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ – WC”-Rekonstrukce sociálních zařízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.06.2023 26.06.2023 10:00
„Dodávka sportovní nářadí“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.06.2023 22.06.2023 15:00
„Zajištění a realizace autobusové dopravy z ČR do Francie a zpět vč. transferů a poznávacích transferů na zajištění: „Realizace jazykově poznávacího zájezdu žáků Gymnázia Říčany do Francie-Provence“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.03.2023 15.03.2023 08:00
„Výmalba škola 2023-2024“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.01.2023 30.01.2023 10:00
Zajištění správy a údržby IT
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2023 10.02.2023 09:00
„NPO - IT pomůcky: 3D tiskárna, robotická sada, elektronické učebnice, tablety, grafické tablety, interaktivní vzdělávání, classroom management, programovací a kreslící nástroj, filamenty“
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2022 05.12.2022 12:00
Vybavení kabinetu a učeben nábytkem - Gymnázium Říčany
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.11.2022 18.11.2022 10:00
IKAP II. 7a) Zahraniční mobilita - Stáž pedagogických pracovníků
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2022 14.11.2022 15:00
SMART škola - Robotické stavebnice s PC sestavami, robotická stavebnice a displej SDV
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2022 27.10.2022 08:00
Oprava střechy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.10.2022 12.10.2022 08:00
„ITI - dodávka IT a nábytku do učebny“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2022 16.09.2022 10:00
Vzdělávací mobilita žáků a učitelů v rámci programu Erasmus +, I. část – vzdělávací pobyty žáků v zahraničí pro školní rok 2021/2022
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2021 31.12.2021 10:00
Vybavení kanceláří a kabinetů nábytkem
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2021 09.11.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››