Profil zadavatele: Základní umělecká škola, Vlašim, Jana Masaryka 935

  • Název: Základní umělecká škola, Vlašim, Jana Masaryka 935
  • IČO: 70838810
  • Adresa:
    Jana Masaryka 935
    258 01 Vlašim
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_143.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení