Profil zadavatele: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824

  • Název: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824
  • IČO: 47558407
  • Adresa:
    Talichova 824
    266 01 Beroun
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_142.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Language PC laboratory 302
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2023 26.09.2023 10:00
Obnova šatních skříněk
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2023 22.06.2023 10:00
Modernizace učeben pro podporu hybridní výuky
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 14.03.2023 10:00
Audiovizuálního vybavení sálu školy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.02.2023 24.02.2023 00:00
PVC učebny 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.12.2022 01.12.2022 00:00
LVVZ 2022-23
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2022 29.11.2022 00:00
LVVZ 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.11.2022 16.11.2022 11:00
Server 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.09.2022 30.09.2022 08:00
Oprava podlahy učebna 113
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.06.2022 03.06.2022 08:30
Science PC laboratory + Dotyk Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2022 20.05.2022 10:00
ICT technika 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2021 25.11.2021 10:00
Inovace počítačové laboratoře 313
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2021 02.08.2021 13:00
Notebooky 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2020 23.10.2020 10:00
Tři studie proveditelnosti na výstavbu školní tělocvičny GJB Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2020 04.09.2020 10:00
21 ks PC - nová učebna IT - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 06.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››