Profil zadavatele: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222

  • Název: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222
  • IČO: 47019689
  • Adresa:
    Pražská 1222
    269 01 Rakovník
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_134.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 646264

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a instalace PC do učeben a kabinetů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.04.2024 18.04.2024 11:00
Dodávka a montáž ohřívače vody Quantum 200 L
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.04.2024 18.04.2024 08:00
Zajištění školních zimních kurzů v roce 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.11.2023 06.11.2023 10:00
Doprava studentů v roce 2023/2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.10.2023 17.10.2023 11:00
Dodávka a montáž velkokuchyňského plynového kotle
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.08.2023 25.08.2023 14:00
Nákup digitálních a digitálních stereoskopických mikroskopů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.06.2023 28.06.2023 11:00
Koncese na zajištění provozu školní kuchyně Pražská 1222 Rakovník
nadlimitní Zrušeno 09.05.2023
Elektroinstalace učeben
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.09.2022 23.09.2022 13:00
Výstavba přístřešku na botanické zahradě v Rakovníku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.07.2022 22.07.2022 10:00
Nákup a instalace konvektomatu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2021 16.07.2021 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016