Profil zadavatele: Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

  • Název: Základní škola, Vlašim, Březinská 1702
  • IČO: 70846685
  • Adresa:
    Březinská 1702
    258 01 Vlašim
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_13.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce rozvodů a výměna svítidel
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2023 19.10.2023 10:00
Oprava povrchu školního nádvoří
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2023 19.10.2023 11:00
Výměna podlahových krytin
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2023 18.10.2023 08:00
Modernizace počítačové učebny a kmenové třídy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2023 02.10.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016