Profil zadavatele: Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647

  • Název: Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, Okružní 647
  • IČO: 47019735
  • Adresa:
    Okružní 647
    271 01 Nové Strašecí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_126.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 523718

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nátěr a nutné opravy fasády, výměna části parapetů hlavní budovy Dětského domova Nové Strašecí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2020 27.05.2020 12:00
Dodávka konvektomatu do školní kuchyně Dětského domova Nové Strašecí včetně instalace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 29.11.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016