Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže, Kutná Hora, Kremnická 32

  • Název: Dům dětí a mládeže, Kutná Hora, Kremnická 32
  • IČO: 00066257
  • Adresa:
    Kremnická 32
    284 01 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_124.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení