Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže, Kutná Hora, Kremnická 32

  • Název: Dům dětí a mládeže, Kutná Hora, Kremnická 32
  • IČO: 00066257
  • Adresa:
    Kremnická 32/8
    28401 Kutná Hora
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_124.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LePoTa 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.01.2024 03.01.2024 00:00
Primatábor 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2023 10.11.2023 00:00
Primatábor 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.09.2022 09.09.2022 09:00
LePoTa 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2022 22.11.2022 09:00
LePoTa 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.12.2021 01.12.2021 08:00
Primatábor 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.10.2021 26.10.2021 00:00
Chorvatsko 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2019 10.11.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016