Profil zadavatele: Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb - domov pro seniory

  • Název: Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb - domov pro seniory
  • IČO: 71229132
  • Adresa:
    Vojkov 1
    257 53 Vrchotovy Janovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_117.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Malování vnitřních prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2020 16.06.2020 10:00
Výměna oken v budově č.p.33 Vojkov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 05.06.2020 10:00
Dodávka pečovatelských lůžek
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2020 27.05.2020 10:00
Dodávka pelet
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2020 12.05.2020 13:00
Zpracování projektové dokumentace DS Vojkov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 02.03.2020 11:00
Dodávka myčky podložních mís
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2019 23.12.2019 10:30
Oprava elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2019 22.08.2019 10:00
Výměna obložení stěn
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2019 20.08.2019 10:00
Rekonstrukce šaten pro zaměstnance
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2019 19.08.2019 10:00
Dodávka pečovatelských lůžek
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 04.07.2019 10:00
Oprava rozvodů elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2019 27.06.2019 10:00
Dodávka pelet
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 28.05.2019 09:00
Dodávka 2 automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 27.03.2019 10:00
Oprava ohradní zdi zámeckého parku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 27.03.2019 10:00
Stavební úpravy v kuchyňském provozu DS Vojkov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 15.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››