Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže, Příbram, Pod Šachtami 294

  • Název: Dům dětí a mládeže, Příbram, Pod Šachtami 294
  • IČO: 61904449
  • Adresa:
    Pod Šachtami 294
    261 01 Příbram
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_113.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení