Profil zadavatele: Základní umělecká škola, Nové Strašecí, Komenského 189

  • Název: Základní umělecká škola, Nové Strašecí, Komenského 189
  • IČO: 47013729
  • Adresa:
    Komenského 189
    271 01 Nové Strašecí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_105.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup klavíru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.11.2021 09.11.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016