Profil zadavatele: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530

  • Název: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530
  • IČO: 61100331
  • Adresa:
    Školní 1530
    263 80 Dobříš
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_102.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Šatní skříňky – dodávka a instalace, Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.05.2019 17.06.2019 12:00
Oprava povrchu podlahy šaten - epoxidová stěrka, Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.05.2019 17.06.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016