Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs N. L.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/610. Rekonstrukce silnice II/610 je hlavním objektem stavby. Rekonstrukce vychází se stávajícího technického stavu a reflektuje ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic – říjen 2004. Náplní objektu je rekonstrukce silnice v celé šíři koruny – cca 8,0 – 9,0 m, pročištění podélného systému odvodnění a doplnění zádržného systému.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Jan Chalupný
e-mail: chalupny@kr-s.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.01.2019 10:30
Datum zahájení: 15.10.2018 16:30