Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„12. aktualizace Zásad územního rozvoje SK zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona spočívající ve vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu dopravního řešení v lokalitě Mělník - Horní Počaply – Liběchov včetně staveb souvisejících“,
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 03.04.2023 10:00
Nákup 2 ks automobilů pro pečovatelskou službu Domova seniorů Jenštejn
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 05.04.2023 10:00
Setkání vedení Středočeského kraje se starosty měst a obcí-opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 03.04.2023 09:00
„Vyrozumívací zařízení pro komunikaci sestra(pečovatelka) - klient“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 04.04.2023 13:00
Nákup užitkového automobilu - revizorské vozidlo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 01.06.2023 09:00
Setkání členů Rady Středočeského kraje s řediteli příspěvkových organizací kraje-opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 03.04.2023 10:00
III/10114 Vestec-Libeň II
podlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 18.04.2023 09:00
Opakované dodávky materiálu pro školní zubní laboratoř SOŠ a SZŠ Benešov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 03.04.2023 10:00
Poskytování právních služeb
nadlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 17.04.2023 09:00
II/114 Dobříš, most ev.č. 114-017 – TDI, BOZP, GEO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 05.04.2023 09:00
Nákup vozidla pro přepravu invalidů s doprovodem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 05.04.2023 13:00
Zajištění zahraničního zájezdu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 31.03.2023 14:00
Pronájem prostor na soutěže a akce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 31.03.2023 14:00
Oprava zámkové dlažby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 17.04.2023 09:00
III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice a „III/1025 Bojov- Klínec, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice
nadlimitní Příjem nabídek 17.03.2023 14.04.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016