Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu SOŠ a SOU Nymburk II
Odesílatel Hana Korfová
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.10.2018 17:01:52
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3 ze 31.10.2018

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci, kterou upřesňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.


Přílohy
- Vysvětlení a doplnění ZD č. 3.pdf (503.38 KB)