Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu SOŠ a SOU Nymburk II
Odesílatel Hana Korfová
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.10.2018 21:58:00
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 25.10.208

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vysvětluje zadávací dokumentaci, kterou upřesňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce, konkrétně k části 2 veřejné zakázky, zadávané dle zákona.
Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek ke všem částem veřejné zakázky (části 1-7) končí dne 15. 11. 2018 v 10:00 hodin.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (151.74 KB)
- Příloha č. 1 - Specifikace položek_část 2.pdf (276.65 KB)