Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – představební příprava
Odesílatel Lukáš Balog
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.04.2023 15:58:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, zasíláme vysvětlení ZD 1-11 včetně příloh.

S pozdravem
Lukáš Balog


Přílohy
- Vysvětlení ZD 1-11.pdf (199.78 KB)
- F.1 Soupis praci.pdf (1.39 MB)
- SP Kralupy obchvat formát XC4.xml (2.39 MB)
- SP Kralupy obchvat.xlsx (375.42 KB)
- Kralupy PDPS - opravy PD.zip (2.22 MB)