Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská
Odesílatel Jasz Adam
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.03.2023 15:41:50
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4.

Dobrý den,

zasíláme Vám Vysvětlení ZD č. 4 včetně příloh.

Zadavatel mění předpokládanou cenu a posouvá termín otevírání nabídek na 18. 04. 2023 v 10:00 hodin.

S pozdravem
Mgr. Adam Jasz


Přílohy
- Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská vysvětlení ZD 4.pdf (218.06 KB)
- Velká Dobrá - Okružní křižovatka Berounská_Soupis prací bez cen_pro VŘ,opr.xlsx (235.71 KB)