Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu SOŠ a SOU Nymburk II
Odesílatel Hana Korfová
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.10.2018 23:21:07
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 ze dne 19.10.2018

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vysvětluje a doplňuje zadávací dokumentaci, kterou upřesňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce, konkrétně k části 2 a 4 veřejné zakázky, zadávané dle zákona.
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ke všem částem veřejné zakázky (části 1-7).
Lhůta pro podání nabídek ke všem částem veřejné zakázky (části 1-7) končí dne 15. 11. 2018 v 10:00 hodin.


Přílohy
- Vysvětlení a doplnění ZD č. 1.pdf (153.63 KB)
- Příloha č. 1 - Specifikace položek_část 2.pdf (276.65 KB)