Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Mobilní telefony II
Odesílatel Barbora Śimůnková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2022 11:10:04
Předmět Výzva

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o. Vám v příloze zasíláme výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem:

"Mobilní telefony II".

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce je stanovena do 2. 12. 2022 do 11:00 hodin.

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě, nikoli v listinné podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_11126.html

S pozdravem,

Ing. Barbora Šimůnková


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (265.70 KB)
- Příloha č 1-5.doc (76.50 KB)
- Příloha č. 6 - návrh kupní smlouvy.docx (67.97 KB)
- Příloha č. 7 - specifikace předmětu plnění.doc (180.50 KB)
- Příloha č. 8 - položkový ceník.ods (5.64 KB)