Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na projektové práce pro KSÚS staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru
Odesílatel Sabina Kolocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2018 14:03:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 19


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19.pdf (269.44 KB)
- Kopie - Příloha_Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob_2.xlsx (28.13 KB)
- Kopie - Příloha_Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob_2.xlsx (28.13 KB)