Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369
Odesílatel Veronika Koblasová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2016 14:37:43
Předmět Dodatečné informace č. 3 ze dne 12.8.2016

Dobrý den,

v příloze zasílám Dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce „II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369".

Dodatečné informace včetně přílohy jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00000454 .

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek je do 5.9.2016 do 9:30 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 5.9.2016 v 9:30 hodin.

S pozdravem
Ing. Veronika Koblasová
Kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Příloha č. 1 DOD3- Zruč nad Sázavou_opraveny_soupis_bez cen.xls (578.50 KB)
- Dodatečné informace č. 3.pdf (216.10 KB)