Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID – oblast A3 – Rakovnicko
Odesílatel Jan Tejkal
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2022 16:58:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 16

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 16


Přílohy
- Vysvětlení změna doplnění č. 16 A3.pdf (284.16 KB)