Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Papírové ručníky 2
Odesílatel Anna Brožová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2022 07:25:50
Předmět Výzva

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o. Vám v příloze zasíláme výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem:

"Papírové ručníky 2".

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce je stanovena do 3. 10. 2022 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě, nikoli v listinné podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_10738.html

S pozdravem,

Ing. Anna Brožová


Přílohy
- Zadávací dokumentace_PODPIS.pdf (266.73 KB)
- Příloha č 1-4.doc (68.50 KB)
- Příloha č. 5 - návrh kupní smlouvy.docx (66.65 KB)
- Příloha č. 6 - čestné prohlášení - mezinárodní sankce.docx (25.22 KB)
- Příloha č. 7 - položkový ceník.ods (5.28 KB)