Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/1023 Masečín
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2022 14:26:03
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 8 - 15

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 8 - 15


Přílohy
- Vysvětlení ZD 8-15.pdf (689.50 KB)
- Aktualizovaný soupis prací.zip (852.82 KB)