Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje zkráceným postupem § 42a stavebního zákona spočívající ve vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu vodovodu v oblasti Vysoký Chlumec - Petrovice - Chyšky, včetně staveb souvisejících.dle
Odesílatel Jana Šoborová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2022 15:02:36
Předmět Výzva k podání nabídky

vážení dodavatelé,
na profilu zadavatele Středočeského kraje byla uveřejněna veřejná zakázka malého rozsahu s názvem "11. aktualizace ZÚR SK"
Veškeré potřebné dokumenty s informacemi pro zpracování nabídek naleznete v zadávacím dokumentu