Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/1023 Masečín
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.07.2022 17:17:33
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 - 7

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 - 7


Přílohy
- Vysvětlení ZD 1-7.pdf (274.26 KB)