Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území a evropsky významnou lokalitu Chlum u Nepřevázky - opakování
Odesílatel Kateřina Puršová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.07.2022 12:36:10
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území a evropsky významnou lokalitu Chlum u Nepřevázky - opakování“

s termínem pro podání elektronické nabídky do 2.8.2022 do 0:00 hodin. Nabídky budou podávány elektronicky přes EZAK. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_10404.html

S pozdravem

K. Puršová


Přílohy
- Výzva a zadávací dokumentace Chlum u Nepřevázky - opakování.pdf (276.29 KB)
- Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky.xlsx (50.98 KB)
- Příloha č. 2 ZD-Čestné prohlášení ke kvalifikaci.docx (62.72 KB)
- Příloza č. 3 ZD - Chlum_u_Neprevazky_manag_2022_23.docx (3.90 MB)
- Příloha č. 4 ZD-Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů.doc (86.50 KB)