Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská
Odesílatel Eva Rafajová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.08.2018 15:12:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace - 16.8.2018
včetně příloh:
- Upravený návrh smlouvy o dílo - s vyznačenými změnami (*.pdf) i čistopis do nabídky (*.docx)
- Upravený výkaz výměr (*.xlsx; *.xml)
- Stavební povolení (.zip)


Přílohy
- Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 7_16.8.2018.pdf (542.38 KB)
- Příloha č. 3 ZD-SoD-vyznačené změny_16.8.2018.pdf (1.98 MB)
- Příloha č. 3 ZD - smlouva o dílo - změny - aktual._16.8.2018.docx (714.40 KB)
- 20180712_Pražská - Průmyslová_VV.xlsx (1.05 MB)
- 20180712_Pražská - Průmyslová_VV.xml (2.55 MB)
- Stavební povolení.zip (5.41 MB)