Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zimní pneumatiky 2
Odesílatel Hana Brožová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2022 15:06:39
Předmět Výzva

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Vám v příloze zasíláme výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem:

"Zimní pneumatiky 2".

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce je stanovena do 20. 1. 2022 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě, nikoli v listinné podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK.


Přílohy
- Zadávací dokumentace s přílohami.docx (2.08 MB)
- Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy.docx (39.26 KB)