Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební úpravy – střecha objektu ZZS Kladno (havarijní stav)
Odesílatel Lucie Dudáková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2021 10:39:26
Předmět Výzva

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Vám v příloze zasíláme výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem:

"Stavební úpravy – střecha objektu ZZS Kladno (havarijní stav)".

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce je stanovena do 6.12. 2021 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě, nikoli v listinné podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_72.htmll


Přílohy
- Zadávací dokumentace.docx (2.10 MB)
- Návrh_SoD_střecha Kladno.docx (78.99 KB)
- Příloha č. 5 - specifikace předmětu plnění.zip (24.18 MB)
- Příloha č. 6 - cenová nabídka.xlsx (15.94 KB)