Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení II. Nákup dodávkového automobilu pro přepravu osob
Odesílatel Marie Fiřtíková
Organizace odesílatele Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 [IČO: 61100277]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2021 10:17:23
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky - II. Nákup dodávkového automobilu pro přepravu osob


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (1.51 MB)
- Příloha č. 1 - Krycí list.xls (690.50 KB)
- Příloha č. 2 - Návrh kupni smlouva 132 61100277 2021.doc (67.50 KB)
- Příloha č. 3 - specifikace.doc (48.00 KB)
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení.docx (19.17 KB)