Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rukavice
Odesílatel Lucie Dudáková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.08.2021 15:11:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Vám v příloze zasíláme dodatečné informace č. 2 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem "Rukavice"

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněn, tedy do 1.9. 2021 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě, nikoli v listinné podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_8784.html


Přílohy
- DODATEČNÉ INFORMACE č. 2.docx (63.96 KB)