Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Testovací proužky do glukometru včetně výpůjčky glukometrů
Odesílatel Lucie Dudáková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.08.2021 13:52:31
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Vám v příloze zasíláme dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem "Testovací proužky do glukometru včetně výpůjčky glukometru"

Lhůta pro podání nabídek se posouvá do 12. 8. 2021 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě, nikoli v listinné podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_8669.html


Přílohy
- DODATEČNÉ INFORMACE č. 1.docx (64.17 KB)