Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – projektová dokumentace, autorský dozor, energetické hodnocení
Odesílatel Vladimír Wasyliw
Organizace odesílatele Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace [IČO: 00640930]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2018 20:23:40
Předmět Výzva

Zadavatel zveřejňuje výzvu k podání nabídky. Lhůta pro podání nabídek je stanovena 28.6.2018 ve 12,00h, otevírání obálek se koná 28.6.2018 ve 12,10 v sídle Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.


Přílohy
- výzva a ZD.pdf (730.66 KB)