Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vybudování bezbariérových koupelen pro Domov seniorů Rudná
Odesílatel Veronika Kopecká
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.06.2018 10:01:15
Předmět Výzva VMR Vybudování bezbariérových koupelen pro Domov seniorů Rudná

Vážení,

v příloze si Vám dovolujeme pro urychlení celé záležitosti zaslat výzvu k veřejné zakázce
malého rozsahu s názvem:

„Vybudování bezbariérových koupelen pro Domov seniorů Rudná“

s termínem pro podání nabídky do 25. 6. 2018 do 13.00 hodin.


Přílohy
- Výzva a Zadávací dokumentace DS Rudná.pdf (556.36 KB)
- Př.č. 1 krycí list nabídky.xls (35.50 KB)
- Př.č.2 Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace.docx (35.13 KB)
- Př.č.3 ČP o střetu zájmů.docx (32.57 KB)
- Př.č.4 SOD návrh Domov Rudná.doc (244.50 KB)
- Př.č.5 Vzor prohlášení k poddodavatelskému systému.doc (48.00 KB)
- Př.č.6 20180530_PD_koupelny Rudná_k VZ.zip (4.12 MB)
- Př.č.7 položkový rozpočet Rudná - 2018 - SLEPÝ.xlsx (72.70 KB)