Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice
Odesílatel Adéla Novotná
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2018 12:43:17
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 19

.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 19 .pdf (278.58 KB)
- Příloha č.1 – Výkres odvodnění.pdf (459.83 KB)
- Příloha č.2 – Upravená Příloha č. 2_Soupis prací s výkazem výměr.xlsx (51.62 KB)
- Příloha č.3 – Technická zpráva.pdf (146.82 KB)
- Příloha č.4 – Vzorové řezy AK.pdf (532.45 KB)