Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup osobního automobilu
Odesílatel František Váňa
Organizace odesílatele Bellevue, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 71234438]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.06.2021 10:39:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Přílohy č.1,2,3,4


Přílohy
- Příloha č. 1 -návrh smlouvy o dílo.docx (23.13 KB)
- Příloha č. 2 - čestné prohlášení o základní způsobilosti.doc (34.50 KB)
- příloha č. 3 - čestné prohlášení-profesní způsobilost.docx (18.71 KB)
- Příloha č. 4 - krycí list nabídky.xlsx (15.09 KB)