Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Bezpečná škola 2021 - Vyhodnocení ohroženosti krajských škol jako měkkého cíle a Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur
Odesílatel Lenka Jochová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2021 10:28:33
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení účastníci,
zadavatel Vás tímto informuje o změnách v zadávací dokumentaci.
Konkrétní změny jsou uvedeny v příloze tohoto oznámení.
Vzhledem k charakteru změn v zadávací dokumentaci zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19.5.2021 do 10:00 hodin.

S pozdravem


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace 11.5.2021.docx (17.21 KB)