Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce prodejny Psárské pekárny při Domově Laguna Psáry
Odesílatel Jakub Adámek
Organizace odesílatele Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 44685165]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.05.2021 12:22:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Doplnění nenahraných souborů


Přílohy
- psary aktual slepy.xlsx (81.50 KB)
- PSARY_cam02_B_191208 (1).jpg (5.64 MB)
- PSARY_cam01_B_191208 (1).jpg (5.82 MB)
- PSARY_final.pdf (162.11 KB)
- SMLOUVA O DÍLO-Laguna-prodejna-final.docx (21.16 KB)